หลักสูตรการอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ(DSD) รุ่นที่ 2    เอกสารแนบหลักสูตรการอบรม จำนวนผู้สมัคร : 69 คน จากที่ต้องการ 70 คน กลับ ปฏิทินการอบรม
สิ้นสุดการรับสมัคร
   รายละเอียดทั้งหมด
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร :
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ(DSD)

สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาคารริมน้ำ ห้อง 8501

วัตถุประสงค์ :
ทบทวน Basic safety training 5 courses สำหรับทุกชั้น ปก.

รายละเอียด :


วิทยากร :
นายณรงค์ หวังดี,นายธนชัย ประวีณานนท์,ว่าที่เรือตรี พิษณุ สีตะปัน,นายจักรพงษ์ ศีลวินัยพร

จำนวนที่รับ :
70 คน

หน่วยงานที่จัดอบรม :
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล กรมเจ้าท่า

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๖ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

.00
ระยะเวลา :
รุ่นที่ 2 เริ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08:00 - 20:00วันสิ้นสุดการรับสมัคร :
20 เมษายน 2563