หลักสูตรการอบรม ทบทวนการรักษาพยาบาลในเรือ Medical Care รุ่นที่ 1    เอกสารแนบหลักสูตรการอบรม จำนวนผู้สมัคร : 20 คน จากที่ต้องการ 21 คน กลับ ปฏิทินการอบรม
สิ้นสุดการรับสมัคร
   รายละเอียดทั้งหมด
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร :
ทบทวนการรักษาพยาบาลในเรือ Medical Care

สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรือนพยาบาล

วัตถุประสงค์ :
ทบทวนเปลี่ยน ปก. นายเรือ ต้นเรือ

รายละเอียด :


วิทยากร :
นายสัจจา พันธ์ุวงษ์,นายปิยะพันธ์ เชื้อเมืองพาน,นางสาวปิยะภรณ์ บัญชาจารุรัตน์

จำนวนที่รับ :
21 คน

หน่วยงานที่จัดอบรม :
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล กรมเจ้าท่า

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาพยาบาลในเรือ ที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

.00
ระยะเวลา :
รุ่นที่ 1 เริ่ม 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08:00 - 16:30วันสิ้นสุดการรับสมัคร :
31 พฤษภาคม 2563