หลักสูตรการอบรม ทบทวนนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ SSO รุ่นที่ 1    เอกสารแนบหลักสูตรการอบรม จำนวนผู้สมัคร : 20 คน จากที่ต้องการ 20 คน กลับ ปฏิทินการอบรม
สิ้นสุดการรับสมัคร
   รายละเอียดทั้งหมด
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร :
ทบทวนนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ SSO

สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาคารบุญเลื่อน ห้อง 223

วัตถุประสงค์ :
ทบทวนเปลี่ยน ปก. นายเรือ ต้นเรือ

รายละเอียด :


วิทยากร :
นายไพโรจน์ ฉายแสงจันทร์,ว่าที่เรือตรี นิติพงศ์ โรจนะ,นายทวีชัย อุดชาชน,นายชาติไทย ชำนาญวิทย์

จำนวนที่รับ :
20 คน

หน่วยงานที่จัดอบรม :
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล กรมเจ้าท่า

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ ที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

.00
ระยะเวลา :
รุ่นที่ 1 เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08:00 - 17:30วันสิ้นสุดการรับสมัคร :
31 พฤษภาคม 2563