หลักสูตรการอบรม เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต รุ่นที่ 1    เอกสารแนบหลักสูตรการอบรม จำนวนผู้สมัคร : 4 คน จากที่ต้องการ 30 คน กลับ ปฏิทินการอบรม
สิ้นสุดการรับสมัคร
   รายละเอียดทั้งหมด
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร :
เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต

สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาคารบุญเลื่อน

วัตถุประสงค์ :
หลักสูตรฝึกอบรม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รายละเอียด :


วิทยากร :


จำนวนที่รับ :
30 คน

หน่วยงานที่จัดอบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ส่วนการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผ่านการอบรม 4หลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยจากาถาบันที่กรมเจ้าท่าให้การรับรองมาแล้ว||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

2,540.00
ระยะเวลา :
รุ่นที่ 1 เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:00 - 17:00วันสิ้นสุดการรับสมัคร :
8 มิถุนายน 2563