หลักสูตรการอบรม การดับไฟชั้นสูง รุ่นที่ 1    เอกสารแนบหลักสูตรการอบรม จำนวนผู้สมัคร : 0 คน จากที่ต้องการ 30 คน กลับ ปฏิทินการอบรม
  ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
   รายละเอียดทั้งหมด
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร :
การดับไฟชั้นสูง

สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาคารดับเพลิง

วัตถุประสงค์ :
หลักสูตรฝึกอบรม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รายละเอียด :


วิทยากร :


จำนวนที่รับ :
30 คน

หน่วยงานที่จัดอบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ส่วนการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและการดับไฟ ที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง - ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล ว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ หรือใบ คร.5(ไม่เกิน 1ปี) ||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

5,040.00
ระยะเวลา :
รุ่นที่ 1 เริ่ม 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:00 - 17:00วันสิ้นสุดการรับสมัคร :
15 มิถุนายน 2563