หลักสูตรการอบรม พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ รุ่นที่ 2    เอกสารแนบหลักสูตรการอบรม จำนวนผู้สมัคร : 0 คน จากที่ต้องการ 30 คน กลับ ปฏิทินการอบรม
สิ้นสุดการรับสมัคร
   รายละเอียดทั้งหมด
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร :
พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ

สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาคารบุญเลื่อน

วัตถุประสงค์ :
หลักสูตรฝึกอบรม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รายละเอียด :


วิทยากร :


จำนวนที่รับ :
30 คน

หน่วยงานที่จัดอบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ส่วนการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 16ปีบริบูรณ์ขึ้นไป||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

840.00
ระยะเวลา :
รุ่นที่ 2 เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:00 - 17:00วันสิ้นสุดการรับสมัคร :
2 มิถุนายน 2563