หลักสูตรการอบรม การใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์และระบบข้อมูล รุ่นที่ 1    เอกสารแนบหลักสูตรการอบรม จำนวนผู้สมัคร : 0 คน จากที่ต้องการ 32 คน กลับ ปฏิทินการอบรม
สิ้นสุดการรับสมัคร
   รายละเอียดทั้งหมด
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร :
การใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์และระบบข้อมูล

สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาคารบุญเลื่อน

วัตถุประสงค์ :
หลักสูตรฝึกอบรม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รายละเอียด :


วิทยากร :


จำนวนที่รับ :
32 คน

หน่วยงานที่จัดอบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ส่วนการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผ่านการอบรมหลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาห์-อาปาระดับปฏิบัติการ ที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

5,040.00
ระยะเวลา :
รุ่นที่ 1 เริ่ม 10 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:00 - 17:00วันสิ้นสุดการรับสมัคร :
1 มิถุนายน 2563