หลักสูตรการอบรม การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1    เอกสารแนบหลักสูตรการอบรม จำนวนผู้สมัคร : 0 คน จากที่ต้องการ 20 คน กลับ ปฏิทินการอบรม
สิ้นสุดการรับสมัคร
   รายละเอียดทั้งหมด
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร :
การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาคารบุญเลื่อน

วัตถุประสงค์ :
หลักสูตรฝึกอบรม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รายละเอียด :


วิทยากร :


จำนวนที่รับ :
20 คน

หน่วยงานที่จัดอบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ส่วนการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และถือประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น 1||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

1,540.00
ระยะเวลา :
รุ่นที่ 1 เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:00 - 17:00วันสิ้นสุดการรับสมัคร :
15 มิถุนายน 2563