หลักสูตรการอบรม การเดินเรือด้วยเรดาห์ อาปา ระดับบริหาร รุ่นที่ 1    เอกสารแนบหลักสูตรการอบรม จำนวนผู้สมัคร : 0 คน จากที่ต้องการ 16 คน กลับ ปฏิทินการอบรม
สิ้นสุดการรับสมัคร
   รายละเอียดทั้งหมด
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร :
การเดินเรือด้วยเรดาห์ อาปา ระดับบริหาร

สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาคารเครื่องมือฝึกจำลอง

วัตถุประสงค์ :
หลักสูตรฝึกอบรม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รายละเอียด :


วิทยากร :


จำนวนที่รับ :
16 คน

หน่วยงานที่จัดอบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ส่วนการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า สำหรับเรือเดินระหว่างประเทศหรือใกล้ฝั่ง ที่กรมเจ้าท่าให้การรับรองและมีชั่วโมงปฏิบัติงานในต่ำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

4,040.00
ระยะเวลา :
รุ่นที่ 1 เริ่ม 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:00 - 17:00วันสิ้นสุดการรับสมัคร :
8 มิถุนายน 2563