หลักสูตรการอบรม เรือบรรทุกก๊าซเหลวชั้นสูง รุ่นที่ 1    เอกสารแนบหลักสูตรการอบรม จำนวนผู้สมัคร : 0 คน จากที่ต้องการ 15 คน กลับ ปฏิทินการอบรม
สิ้นสุดการรับสมัคร
   รายละเอียดทั้งหมด
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร :
เรือบรรทุกก๊าซเหลวชั้นสูง

สถานที่อบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาคารบุญเลื่อน

วัตถุประสงค์ :
หลักสูตรฝึกอบรม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รายละเอียด :


วิทยากร :


จำนวนที่รับ :
15 คน

หน่วยงานที่จัดอบรม :
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ส่วนการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเรือบรรทุกก๊าซเหลว ที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

5,040.00
ระยะเวลา :
รุ่นที่ 1 เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:00 - 17:00วันสิ้นสุดการรับสมัคร :
15 มิถุนายน 2563