เดือน ปี
กรกฎาคม 2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 

 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20
การบริหารทรัพยากรในสะพานเดินเรือ BRM การบริหารทรัพยากรในส ...
การบริหารทรัพยากรในห้องเครื่อง ERM การบริหารทรัพยากรในห ...
 21

 22

 23

 24
ทบทวนนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ SSO ทบทวนนายงานรักษาความ ...
 25

 26

 27
ทบทวนการปฐมพยาบาลในเรือ Medical First Aid ทบทวนการปฐมพยาบาลในเ ...
 28

 29
ทบทวนนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ SSO ทบทวนนายงานรักษาความ ...
 30

 31
ทบทวนการรักษาพยาบาลในเรือ Medical Care ทบทวนการรักษาพยาบาลใ ...