เดือน ปี
มีนาคม 2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 1

 2
ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยคนประจำเรือ ทบทวนพื้นฐานความปลอด ...
 3

 4

 5
ทบทวนเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต ทบทวนเรือชูชีพและเรื ...
 6
ทบทวนการปฐมพยาบาลในเรือ Medical First Aid ทบทวนการปฐมพยาบาลในเ ...
 7

 8

 9
ทบทวนดับไฟชั้นสูง ทบทวนดับไฟชั้นสูง ...
 10
การใช้เเผนที่อิเล็คทรอนิกส์และระบบข้อมูล ECDIS การใช้เเผนที่อิเล็คท ...
 11

 12

 13

 14
การบริหารทรัพยากรในสะพานเดินเรือ BRM การบริหารทรัพยากรในส ...
การบริหารทรัพยากรในห้องเครื่อง ERM การบริหารทรัพยากรในห ...
 15

 16

 17

 18

 19
ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม Leadership and Teamwork ความเป็นผู้นำและการท ...
 20

 21

 22

 23
ทบทวนการรักษาพยาบาลในเรือ Medical Care ทบทวนการรักษาพยาบาลใ ...
 24
ทบทวนนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ SSO ทบทวนนายงานรักษาความ ...
 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31