เดือน ปี
กรกฎาคม 2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 

 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15
การใช้เเผนที่อิเล็คทรอนิกส์และระบบข้อมูล ECDIS การใช้เเผนที่อิเล็คท ...
หลักสูตรการป้องกันและการดับไฟ หลักสูตรการป้องกันแล ...
 16

 17
หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล หลักสูตรการดำรงชีพใน ...
 18

 19
การบริหารทรัพยากรในสะพานเดินเรือ BRM การบริหารทรัพยากรในส ...
 20
หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสูตรความปลอดภัยข ...
 21

 22
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรการปฐมพยาบาล ...
 23

 24
หลักสูตรพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ หลักสูตรพื้นฐานการรั ...
 25

 26

 27
หลักสูตรการใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS) หลักสูตรการใช้แผนที่ ...
 28

 29

 30

 31