เดือน ปี
กุมภาพันธ์ 2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 

 

 

 

 

 

 1

 2

 3
การดำรงชีพในทะเล การดำรงชีพในทะเล ...
การรักษาพยาบาลในเรือ การรักษาพยาบาลในเรือ ...
วิชาครู วิชาครู ...
More ...
 4

 5
การป้องกันและการดับไฟ การป้องกันและการดับไ ...
การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ การเดินเรืออิเล็กทรอ ...
 6

 7
ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัยของบุคคลแ ...
 8

 9

 10
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้ ...
การใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์และระบบข้อมูล การใช้แผนที่อิเล็กทร ...
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ เจ้าหน้าที่รักษาความ ...
More ...
 11

 12
พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ พื้นฐานการรักษาความป ...
นายงานรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ นายงานรักษาความปลอดภ ...
 13

 14

 15

 16

 17
เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต เรือชูชีพและเรือช่วย ...
เรือบรรทุกก๊าซเหลวชั้นสูง เรือบรรทุกก๊าซเหลวชั ...
 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24
การดับไฟชั้นสูง การดับไฟชั้นสูง ...
การเดินเรือด้วยเรดาห์ อาปา ระดับบริหาร การเดินเรือด้วยเรดาห ...
 25

 26

 27

 28

 29