เดือน ปี
มีนาคม 2563
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 1

 2
การดำรงชีพในทะเล การดำรงชีพในทะเล ...
การบริหารทรัพยากรในห้องเครื่อง การบริหารทรัพยากรในห ...
พนักงานวิทยุ GMDSS-GOC พนักงานวิทยุ GMDSS-G ...
More ...
 3

 4
การป้องกันและการดับไฟ การป้องกันและการดับไ ...
 5

 6
ทบทวนการปฐมพยาบาลในเรือ Medical First Aid ทบทวนการปฐมพยาบาลในเ ...
ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัยของบุคคลแ ...
 7

 8

 9
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้ ...
การเดินเรือด้วยเรดาห์ อาปา ระดับปฏิบัติการ การเดินเรือด้วยเรดาห ...
เรือบรรทุกสารเคมีชั้นสูง เรือบรรทุกสารเคมีชั้ ...
More ...
 10

 11
พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ พื้นฐานการรักษาความป ...
 12

 13

 14
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ เจ้าหน้าที่รักษาความ ...
 15

 16
การปฐมพยาบาลในเรือ การปฐมพยาบาลในเรือ ...
ทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ ทบทวนพื้นฐานความปลอด ...
พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี พื้นฐานเรือบรรทุกน้ำ ...
More ...
 17

 18
ไฟฟ้าแรงดันสูง ไฟฟ้าแรงดันสูง ...
 19

 20

 21
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ เจ้าหน้าที่รักษาความ ...
 22

 23
นายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ นายงานรักษาความปลอดภ ...
พนักงานวิทยุ GMDSS-ROC พนักงานวิทยุ GMDSS-R ...
นายงานรักษาความปลอดภัยประจำบริษัทเรือ นายงานรักษาความปลอดภ ...
More ...
 24

 25
ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำและการท ...
 26

 27
การจัดการกลุ่มคนโดยสาร การจัดการกลุ่มคนโดยส ...
 28

 29

 30

 31